Home / Новини и анализи / Цитонамазка или HPV тест? Белгийският опит

Цитонамазка или HPV тест? Белгийският опит

Наскоро проведено проучване в Белгия разглежда основните методи за профилактика на рак на шийката на матката – цитонамазката и ДНК HPV теста. Експертите поставят акцента на три основни въпроса:

  1. Кой от двата метода е по-подходящ за ограничаване на смъртността асоциирана с този вид рак?
  2. Кой от тестовете би спомогнал да за редуциране разходите за превенция на заболяването?
  3. Кой подход е по-ефективен за целите на удължаването на скрининговия интервал?

Методи за превенция на рака на шийката на матката

Цитонамазката е въведена през 1940 година от Джордж Папаниколау, като от тогава се използва като основен метод за превенция на рак на шийката. През последните две десетилетия, обаче, не се забелязва почти никакъв спад в смъртността асоциирана с този тип рак. Съответно, усилията на изследователите са съсредоточени върху разработването на надеждни молекулярни методи, които да откриват ДНК от причинителя на заболяването – човешкия папиломавирус (HPV). Първият клинично валидиран HPV тест в света е Digene HPV тестът на биотехнологичния гигант QIAGEN.

Структура и данни от изследването

Проучването е структурирано по следния начин:

  • 100 000 жени са изследвани през 3 години чрез цитонамазка;
  • 100 000 жени са изследвани през 5 години с помощта на ДНК тест за високо рискови типове HPV.

При използване на цитонамазката като единствен скринингов метод са открити 462 случая на рак на шийката, като 178 от тях са приключил с летален край. Разходите за скрининг и лечение са около 83 милиона евро. Употребата на HPV теста за първична профилактика позволява близо 240 от случаите на рак и 95 от смъртните случаи да бъдат предотвратени. В допълнение на това биват спестени 14 милиона евро, основно поради удължаване на скрининговия период от 3 на 5 години.

Сравнение между ДНК теста и цитонамазката

Анализирайки данните от двете групи, учените установяват, че :

  • ДНК тестовете са по-чувствителни към предракови изменения от цитонамазката;
  • Рискът от инвазивен рак при отрицателни резултати от HPV теста е значително по-нисък, отколкото при отрицателни резултати от цитонамазката;
  • Профилактиката чрез HPV тест на всеки 5 години е за предпочитане пред текущата практика, изразяваща се в цитонамазки на всеки 3 години
  • HPV тестът редуцира разходите за профилактика на рака на шийката, освобождавайки повече средства, които могат да бъдат използвани за неговото лечение.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния