Home / Тест за HPV / За специалисти / Препоръки за изследване на HPV

Препоръки за изследване на HPV

Медицинските организации в отделните държави публикуват различни препоръки. САЩ е една от първите страни, които въвеждат HPV теста като интегрална част от рутинната профилактика за рак на шийката. Три водещи американски институции са издали препоръки за скрининг.

 • American Journal of Obstetrics & Gynecology (Американски журнал за акушерство и гинекология)
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Центрове за контрол и профилактика на заболяванията)
 • American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (Американски колеж по акушерство и гинекология)
HPV за специалисти

Американски журнал по акушерство и гинекология

Специфични препоръки за действия, които трябва да се предприемат при жени с HPV, са публикувани в изданието на AJOG от Октомври 2007 г. Те са разработени от 146 експерти, представляващи 29 организации и професионални дружества.

Обобщение:

 • HPV тестването е предпочитаният метод за проследяване развитието на жени на възраст между 20 и 30 години, които имат неубедителен (“ASC-US“) Pap резултат. Ако тестът покаже, че нямат HPV, повторен Pap тест се препоръчва след 12 месеца. Ако има HPV, следва да се направи колпоскопско изследване.
 • Рутинното тестване за HPV, заедно с Pap е от полза за жени на 30 (или повече) години.
 • В зависимост от резултатите от тези тестове, изброените по-долу стъпки се препоръчват за жените на 30 и повече години:
Нормален Pap Неубедителен Pap Необичаен Pap
Отсъствие на HPV Повторен скрийнинг с двата теста – за HPV и Pap, на всеки три години. Повторен Pap тест след 12 месеца. Колпоскопско изследване.
Наличие на HPV Да се повторят и двата теста – за HPV и Pap, след 12 месеца. Ако и двата теста са необичайни, да се направи колпоскопия. Колпоскопско изследване. Колпоскопско изследване.

Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC)

През април 2007 г. CDC публикува брошура със заглавие “HPV Information for Clinicians.”. Там са дадени следните насоки,като в допълнение,таргетната група за лечение и профилактика бива разделена на две:

 • Момичета и млади жени: Консултативният комитет по имунизационни практики препоръчва HPV ваксината да се поставя на момичета и млади жени на възраст от 11 до 26 години, но може да бъде поставяна и на момичета на 9 години.Идеалният вариант е ваксината да се постави преди момичето да започне полов живот,по този начин излагайки се на риска от зараза с HPV. Ако тя се постави след това, ваксината ще предпази девойката от онези типове на HPV, на които тя все още не е била изложена.Във всички случаи, дори и след ваксинация, скринингът за рак на маточната шийка (виж следващата точка) е необходим, тъй като защитата, която HPV ваксината предлага е непълна.
 • Жени на всякаква възраст: Редовното Pap тестване трябва да започне три години след първото полово сношение.В случай,че то не се случи до 21 годишна възраст,жената все пак трябва да започне своите редовни прегледи,независимо,че е все още девствена.СDC признава, че няколко водещи медицински организации – вкл. Американския колеж за акушери и гинеколози, Американското дружество по колпоскопия и цервикална патология – одобряват използването на HPV теста успоредно с прилагането на Pap при жени на 30 и повече години.

Американски колеж по акушерство и гинекология

Акценти от бюлетина на „ACOG 2005 Practice” относно човешкия папилома вирус

Препоръки, базирани на „добрите стари научни доказателства”:

 • Счита се, че HPV тестването е по-чувствително от Pap що се отнася до откриване на предракови цервикални клетки (CIN 2 и 3). Следователно, жените, които имат нормална Pap и нямат HPV, могат да се успокоят от факта, че техният риск от недиагностициран рак на маточната шийка/предраково състояние е почти 1 на 1000.
 • Проучвания, които комбинират тестването за HPV с Pap, докладват за наличие на „отрицателна прогностична стойност” (терминът касае възможността да се каже, че не сте застрашена) за CIN 2 и 3 от 99-100 процента.

Препоръки, основаващи се на „несъвместими научни доказателства”:

 • Използването на презерватив може да намали риска от заболяване, причинено от HPV и може да помогне на организма да неутрализира HPV инфекцията.
 • Скринингът,съчетаващ Pap и HPV тест е подходящ за жени на 30 и повече години. Ако се използва тази комбинация, жените,имащи нормални резултати и от двата теста,могат да си позволят да отложат във времето повторния преглед(до 3 години).

Препоръки, основаващи се на „консенсус и експертно мнение” (повече, отколкото на научни данни):

 • Жените, които са на 30(и повече)години и имат нормална Pap, но според HPV теста имат инфекция с вискорисков тип трябва да повторят и двата теста – за HPV и Pap, след 6 до 12 месеца. (Имайте предвид, че на база по-съвременни изследвания,Американското дружество по колпоскопия и цервикална патология препоръчва повторно тестване след 12 месеца.) Ако тестът покаже, че жената все още има инфекция с високорисков HPV, то на нея трябва да й се направи колпоскопско изследване, независимо от Pap резултата.
 • HPV тестването може да се използва за определяне на това дали лечението е ефективно при жени, които се лекуват от наличие на предракови цервикални клетки (CIN 2 и 3).
Акценти от бюлетина на „ACOG 2003 Practice” за цервикален цитологичен (Pap) скрининг
 • Ежегодният скрининг с Pap тест трябва да започне приблизително три години след първото полово сношение на жената или след настъпване на 21-годишната ѝ възраст – зависи кое е настъпило по-рано.
 • До 30-годишна възраст жената трябва да си прави Pap тест всяка година.
 • След навършване на 30-годишна възраст, е уместно да се прилага теста за HPV, успоредно с Pap теста.
 • Жени, чийто HPV тест е отрицателен и чиято Pap цитонамазка е нормална,няма нужда да се тестват отново в рамките на следващите три години. (Жените, които се тестват само с Pap трябва да го правят по-често.)
 • Скринингът за рак на маточната шийка не е необходим при жени, които са претърпели тотална хистеректомия, вкл. отстраняване на шийката на матката,стига това да е направено по причини, различни от рак и ако в миналото си са нямали заболяване на шийката на матката. (Имайте предвид, че след като шийката е била отстранена, ракът на маточната шийка очевидно не е обект на внимание. Вместо това, лекарите могат да вземат „намазка” и да направят HPV тест, за да видят дали има анормални клетки във вагината или вулвата, тъй като жените,имали рак на маточната шийка в миналото си,са по-застрашени от повторно развитие на рак в тези участъци на тялото.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния