Home / Тест за HPV / За специалисти / Изработване на HC2 HPV ДНК тестa

Изработване на HC2 HPV ДНК тестa

Научете повече за процеса на изработване на digene HPV теста от следващата видео презентация.

Етапи на изработване на HC2 HPV ДНК теста

Стъпка 1

Денатурация. Пробите претърпяват лизис в специален буфер, на водна баня, при което наличните цервикални клетки и вирусни частици се разрушават и двойно верижните ДНК молекули дисоциират до единични вериги.

Стъпка 2

Хибридизация. Към пробите се добавя специална РНК-сонда – коктейл от РНК фрагменти, съответстващи на геномите на 13-те изследвани високо рискови типа HPV. При наличие на някой от тези 13 типа в пробата, РНК-сондата полепва по вирусната ДНК и се образуват двойно верижни ДНК:РНК молекули.

Стъпка 3

Захващане (“Capture”). Пробите се пренасят в специална плака, чиито гнезда са покрити с антитела, специфични към ДНК:РНК молекули. При наличие на такива ДНК:РНК хибриди, те полепват по стените на плаката. Всички останали ДНК и РНК молекули остават в разтвора.

Стъпка 4

Добавяне на второ антитяло. То също е специфично към ДНК:РНК хибриди и се свързва с тях, ако са налице в пробата. Второто антитяло е свързано с ензималкална фосфатаза – който по-късно генерира хемилуминесцентния сигнал.

Стъпка 5

Промиване. Всички несвързани молекули от второто антитяло се промиват щателно, за да се предотврати генерирането на фалшиво позитивни сигнали.

Стъпка 6

Добавяне на сигнален реагент. Представлява субстрат, които се разрушава от алкалната фосфатаза, свързана с второто антитяло и дава луминесцентен продукт, който се детектира от луминометър.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния