Home / Тест за HPV / digene HPV тестът / digene HPV тест или цитонамазка?

digene HPV тест или цитонамазка?

Цитонамазка (Pap тест)

Цитонамазка

Защо се прави цитонамазка

За целите на Pap теста, Вашият лекар остъргва малка проба от клетки от шийката Ви и я изпраща в лабораторията. Лабораторният технолог гледа клетките под микроскоп и търси следи от изменени клетки. Pap тестът е разработен през 1943 година от д-р Джордж Папаниколау. Оттогава, благодарение на рутинното му приложение, много от жените, които се нуждаят от лечение, са идентифицирани навреме. Въпреки това, Pap тестът не успява да елиминира рака на шийката. В този раздел ще разберете защо.

Какви са възможните резултати от Pap тест

Когато лекарят Ви информира за резултатите от Pap теста, обикновено Ви казват, че Вашият Pap е нормален, необичаен (абнормален) или „граничен” (често наричан още ASC-US).

Резултат от Pap теста Какво означава
Нормален Вашите цервикални клетки изглеждат морфологично нормални, т.е. външно те не показват атипични/болестни отклонения.
Необичаен* Има изменения във Вашите цервикални клетки, които трябва да се изследват допълнително.
Граничен или неубедителен (официално се нарича “ASC-US,” което е съкращение за атипични сквамозни клетки с неопределено значение) Вашите цервикални клетки очевидно не са нормални, но все още не са категорично необичайни.

* Важно е да знаете, че когато лабораторията отчете резултата от Pap теста като необичаен, обикновено се използват понятията LSIL и HSIL. LSIL (нискостепенни плоскоклетъчни вътреепителни лезии) е понятието за клетъчни изменения, които са леки и вероятно ще изчезнат от само себе си без лечение. HSIL (високостепенни плоскоклетъчни вътреепителни лезии) се отнася за клетъчни изменения, които са средни до тежки и трябва да бъдат отстранени.

Pap тестът може да идентифицира много жени, които се нуждаят от лечение, особено ако се прилага редовно. Въпреки това, той има недостатъци. Според проучване, публикувано в American Journal of the National Cancer Institute, около една трета от случаите на рак на маточната шийка се дължат на неузпешен Pap тест. С други думи, цитонамазките на тези жени са изглеждали нормални, независимо от наличието на бавно изменящи се клетки на шийката. Дори новата, „течно-базирана” цитология, може да пропусне наличието на абнормални клекти. [За повече информация относно това проучване, прочетете „Cervical Cancer in Women with Comprehensive Health Care Access: Attributable Factors in the Screening Process,“; Wendy A. Leyden et al: Journal of the National Cancer Institute; Vol. 97, No. 9; May 4, 2005; стр. 675-683.]

В резултат от това Pap тестът може да даде „фалшиво отрицателни” резултати. Това означава, че Ви е съобщено, че имате нормална цитонамазка, като същевременно са налице изменени клетки, които могат да предизвикат проблеми.

Например, фалшиво отрицателен Pap може да се появи, когато изследваната проба не съдържа достатъчно цервикални клетки. Изменените клетки също така могат да бъдат трудно забележими, ако са „прикрити“ в цервикалния секрет или при възпаление на шийката. Понякога признаците за наличие на абнормални клетки могат просто да бъдат пропуснати от технолога при микроскопския анализ.

Според проучване на American Journal of the National Cancer Institute, Pap тестът е особено неточен при детекцията на изменени клетки, свързани със специфичен тип рак на маточната шийка, наричан аденокарцином, който през последните години се среща по-често. Авторите заключават, че рутинното приложение на HPV тестовете може значително да намали разпространението на този тип рак.

[За повече информация относно това проучване, прочетете „Worldwide Human Papillomavirus Etiology of Cervical Adenocarcinoma and Its Cofactors: Implications for Screening and Prevention,“; Xavier Castellsague et al: Journal of the National Cancer Institute; Vol. 98, No. 5; март1, 2006; стр. 303-315.]

Pap тестът може да даде и „фалшиво положителни” резултати. Това означава, че на жена със здрави цервикални клетки се съобщава, че са налице изменения. Това може да предизвика излишна тревога и обикновено води до прилагане на ненужни последващи тестове и процедури.

Колко точен е Pap тестът

Pap тестът може да идентифицира много жени, които се нуждаят от лечение, особено ако се прилага редовно. Въпреки това, той има недостатъци. Според проучване, публикувано в American Journal of the National Cancer Institute, около една трета от случаите на рак на маточната шийка се дължат на неуспешен Pap тест. С други думи, цитонамазките на тези жени са изглеждали нормални, независимо от наличието на бавно изменящи се клетки на шийката. Дори новата, „течно-базирана” цитология, може да пропусне наличието на абнормални клекти. [За повече информация относно това проучване, прочетете „Cervical Cancer in Women with Comprehensive Health Care Access: Attributable Factors in the Screening Process,“; Wendy A. Leyden et al: Journal of the National Cancer Institute; Vol. 97, No. 9; May 4, 2005; стр. 675-683.]

В резултат от това Pap тестът може да даде „фалшиво отрицателни” резултати. Това означава, че Ви е съобщено, че имате нормална цитонамазка, като същевременно са налице изменени клетки, които могат да предизвикат проблеми.

Например, фалшиво отрицателен Pap може да се появи, когато изследваната проба не съдържа достатъчно цервикални клетки. Изменените клетки също така могат да бъдат трудно забележими, ако са „прикрити“ в цервикалния секрет или при възпаление на шийката. Понякога признаците за наличие на абнормални клетки могат просто да бъдат пропуснати от технолога при микроскопския анализ.

Според проучване на American Journal of the National Cancer Institute, Pap тестът е особено неточен при детекцията на изменени клетки, свързани със специфичен тип рак на маточната шийка, наричан аденокарцином, който през последните години се среща по-често. Авторите заключават, че рутинното приложение на HPV тестовете може значително да намали разпространението на този тип рак.

digene HPV тест

qiagen-kit-2

Какво представлява HPV тестът

digene HPV тестът, който използва патентованата и CE-маркирана Hybrid Capture® 2 (HC2) технология на QIAGEN, е разрешен за употреба от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) през 1999 г. за проследяване на жени с неясни цитонамазки (“ASC-US”), което дава възможност на лекарите да определят необходимостта от последващо лечение.

Многократно е доказано, че приложението на HPV теста едновременно с цитонамазката, много по-ефективно идентифицира жените с висок риск от развитие на цервикален рак, отколкото самостоятелно прилаганата цитонамазка. Проучванията сочат, че средно 95-100 процента от случаите на напреднало заболяване на шийката (CIN 2, CIN 3 или рак) се откриват чрез комбинацията от digene HPV теста и на Pap.

Как се провежда digene HPV тестът? Изискват ли се някакви допълнителни процедури?

digene HPV тестът може да бъде направен във всяка една лаборатория, използвайки същата проба от цервикални клетки, взета за цитонамазката (при течно-базирана цитология). Не изисква допълнително време и не причинява излишно неудобство.

Какви са възможните резултати от digene HPV теста?

digene HPV тестът ще Ви даде отговор дали имате или нямате инфекция с един или повече от изследваните типове HPV.

Ако тестът покаже, че имате високорисков HPV тип, но цитонамазката Ви е нормална, експертите препоръчват да се изследвате отново след една година, за да се определи дали инфекцията персистира (тъй като само продължителните инфекции могат да предизвикат клетъчни изменения). Ако, обаче, имате високорисков HPV и Вашата цитонамазка е необичайна или неясна, експертите препоръчват незабавно да си направите допълнително изследване (колпоскопия), за да се определи дали са налице изменени клетки, които трябва да бъдат отстранени.

От друга страна, ако тестът покаже, че нямате високорисков HPV, рискът да се окажете със заболяване на маточната шийка е изключително нисък – особено, ако и цитонамазката Ви е нормална. Прочетете повече за възможните резултати от HPV и Pap тестовете.

Може ли digene HPV тестът да определи типа на вируса, който носите?

digene HPV тестът е първият тест, разрешен за употреба от FDA и CE-маркиран HPV тест, който показва на Вас и Вашия лекар дали сте носител на един или повече високорискови типове на вируса. Въпреки че тестът не показва кой от тези типове носите, допълнителните изследвания и мерки, които трябва да се предприемат при наличие на високорискови HPV, са едни и същи независимо от вирусния щам.
Малко информация за това: съществуват близо 15 високорискови типа HPV, които могат да предизвикат рак на маточната шийка. Тринадесет от тях се считат за най-значими и са познати с номерата (по реда на тяхното откриване): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68. Съществуват общо над 150 типа HPV.

От тези 13 високорискови типа HPV, два – 16 и 18 – предизвикват около 70 % от всички случаи на рак на маточната шийка. В резултат от това, QIAGEN и други биотехнологични компании разработват допълнителни тестове, с които да се определя кой конкретен тип HPV присъства.

Колко прецизен е digene HPV тестът

Въпреки че няма съвършени тестове, digene HPV тестът е по-малко податлив на грешки, отколкото Pap теста. Проучванията сочат, че комбинацията от digene HPV теста и Pap открива средно 95-100 процента от жените, при които впоследствие е доказано, че имат напреднало заболяване на маточната шийка (CIN 2, CIN 3 или рак).

До каква степен HPV тестът е възприет като част от скрининга за рак на маточната шийка?

Препоръките за използването на HPV тестове са различни за различните държави. Например, три водещи институции в САЩ, а именно Американският колеж за акушери и гинеколози (ACOG), Американската асоциация по рака (ACS) и Американското дружество по колпоскопия и цервикална патология (ASCCP), отчитат неоспоримите предимства на HPV теста при профилактиката на рака на маточната шийка и рутинната употреба HPV теста при жени на възраст над 30 години нагоре постепенно нараства.

В САЩ, digene HPV тестът, заедно с цитонамазката са т. нар. „златен стандарт“ за профилактика на рак на маточната шийка. Подобна практика навлиза и в Европа и други региони.

Въпреки това, поради факта, че отнема време докато здравните специалисти променят начина, по който практикуват професията си, често се налага жените на 30 и повече години да изискат да им бъде направен HPV тест, успоредно с Pap теста.

Кога е уместно жени на възраст под 30 години да се изследват и за HPV, в допълнение към Pap??

Когато лабораторията не може да констатира категорично дали цитонамазката Ви е нормална или необичайна, HPV тестът може бързо да покаже дали носите високо рисков тип на вируса и съответно дали са нуждаете от допълнителни изследвания за откриване на изменени клетки, които трябва да се лекуват. Без HPV теста, трябва да изчакате няколко месеца, след което отново да Ви бъде взета цитонамазка. За много жени, този период е много емоционален. Освен това, е възможно резултатите от Pap теста да са погрешни.

Защо не трябва жените на възраст под 30 години също да се изследват рутинно за HPV? Те не боледуват ли от рак на шийката??

Наистина, има случаи на рак при жени под 30-годишна възраст, дори при нормална цитонамазка. Тези случаи, обаче, са рядкост. HPV инфекциите се срещат много често при младите жени, но обикновено отшумяват от само себе си или се потискат от имунната ситема преди да предизвикат проблеми. Това означава, че ако младите жени се изследваха за HPV редовно, при много от тях, че бъде открит HPV и по този начин, въпреки, че инфекцията вероятно е само временна, те могат да бъдат подложени на допълнителни, излишни процедури. Донякъде е както при мамографията. Макар и понякога млади жени да се разболяват от рак на гърдата, не се препоръчват редовни мамографии преди навлизане в позволената възраст.

Кой трябва да си направи digene HPV тест??

Всички жени над 30-годишна възраст могат да се възползват от HPV теста успоредно с цитонамазката, независимо от резултатите от последната.

Трябва ли да попитате своя лекар за HPV теста или той ще Ви бъде направен по подразбиране??

Повечето лекари рутинно назначават HPV тест на жени с неясен Pap резултат. HPV тестът, обаче, все още не е застъпен масово в рутинния скрининг на жени над 30 години (което ще рече провеждане на HPV тест, независимо от Pap резултата). Затова е добре, преди да отидете на преглед (или да изберете здравния си специалист) да се обадите и да го изискате. Кликнете тук, за да разберете какви могат да са причините, поради които Вашият лекар все още не предлага рутинно HPV теста.

Защо са необходими и двата теста – Pap и HPV? Защо не само тест за HPV??

digene HPV тестът и Pap търсят различни „следи”:
Извършването и на двата теста – digene HPV теста и Pap – осигурява най-високо ниво на спокойствие при жените на 30 и повече години – възрастовата група, изложена на най-висок риск от рак на маточната шийка. Ако нямате HPV и цитонамазката Ви е нормална, можете да сте спокойна, че при Вас не са налице изменени клетки, които да се развият в рак на маточната шийка без да бъдат открити своевременно. Ако имате HPV и/или имате необичаен Pap резултат, Вие и лекарят Ви знаете, че трябва да се проведат допълнителни процедури, за да се изясни дали са налице изменени клетки, които трябва да бъдат лекувани.

Търси се Как
Pap test Анормални клетки-следствие от поразяващото действие на вируса Лаборант гледа под микроскоп проба от цервикални клетки
digene HPV Test Вирусът, който предизвиква измененията на анормалните клетки, които водят до рак на маточната шийка Извършва се компютъризиран тест на проба от цервикални клетки

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния