Home / Новини и анализи / Скрининг за рак на шийката на матката – осмисляне на препоръките

Скрининг за рак на шийката на матката – осмисляне на препоръките

В публикация на шведския журнал Medical Weekly се подчертава необходимостта от преосмисляне на течно-базираната цитонамазка като скринингов метод за рак на шийката, при жени на или над 30 години. За целта са анализирани данните от 4 независими рандомизирани проучвания в Швеция, Холандия, Англия и Италия, разглеждащи HPV теста като алтернативен метод за превенция на рака на шийката на матката. Данните обхващат период от близо 6,5 години и включва повече от 175 000 жени. Авторите установяват, че използването на HPV тест предлага 60-70% по-висока ефективност от цитонамазката и че провеждането му през 5-годишни интервали е значително по-безопасно за здравето на пациентките от цитонамазките на всеки 3-години.

Предложения за промени в скрининга на рак на шийката на матката

Естествените действия последващи този анализ са незабавни и глобални – внесено е предложение сред световните и националните специалисти за промяна на скрининговия модел, както и удължаване интервала между изследванията. Множество други изследвания демонстрират, че HPV тестът е по-ефективен, поради което редица развити държави го използват като самостоятелен метод за профилактика. Страните, прилагащи превантивни програми, могат да въведат новите промени сравнително бързо за разлика от тези, в които такива програми липсват. В Холандия, например, HPV тестът вече се използва като основен скринингов метод.

През 2012 г. Американският колеж на акушерите и гинеколозите препоръчва жените между 30 и 65 години да се изследват с и с двата теста – цитонамазка и HPV тест. При отрицателни резултати и от двата теста, изследванията трябва да се повторят след 5 години. През 2014 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри използването на HPV теста за първичен скрининг.

Избор на HPV тест

Редица други данни демонстрират, че удължаването на интервала между изследванията е достатъчно безопасно, тъй като негативната предиктивна стойност на HPV теста е изключително висока. По този начин се спестяват излишни медицински процедури и се обръща внимание само на инфекциите, при които има риск да персистират допълнително и да доведат до ракови изменения. От изключителна важност е да се използва HPV тест, който да е сертифициран и клинично валидиран при голяма група жени. В противен случай, достоверността както на положителните, така и на отрицателните резултати, е под въпрос. Digene HPV тестът е един от малкото тестове на пазара, одобрени както от американската, така и от европейската агенции по лекарствата. Той детектира 13-те най-широко разпространени високо рискови HPV типа, като дава клинично значима оценка за това дали откритата инфекция е асоциирана с висок или нисък риск от развитие на рак. Digene тестът е валидиран в проучвания, включващи повече 1 милион жени, което гарантира достоверността на резултатите от прилагането му.

Всяка жена трябва активно да се интересува от това на какъв тест се подлага и да изисква информация относно неговата надеждност и клиничните данни за неговата валидация.

Авторите от проучването са единодушни, че в здравеопазването се извършва преход от един добър тест (цитонамазка) към още по-добър (HPV тест), който е доказано по-ефективен в борбата срещу рака на шийката на матката.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния