Home / Къде да се изследвам / МЦ Асцендент

МЦ Асцендент

тел. 02 983 9494
www.ascendent.bg

Диагностично-консултативен център Асцендент ООД е частно здравно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ.

Лекар Контакт
д-р Димитър Георгиев 02 983 9494
доц. Елиан Рачев 0888 80 54 43
02 983 9494
д-р Ана Чорбова 02 983 9494
д-р Ралица Сенкова 02 983 9494
д-р Ралица Василева 02 983 9494
д-р Румен Раденков 02 983 9494
д-р Димитър Спасов 02 983 9494
д-р Чинова 02 983 9494
д-р Христо Станков 02 983 9494
д-р Христо Станков 02 983 9494
д-р Албена Гагова 02 983 9494
д-р Ангел Илиев 02 983 9494
Д-р Пламен ДИМОВ 02 983 9494

За МЦ Асцендент

Центърът е създаден през 2000 г. Във връзка с разширяване на дейността си през месец септември 2006 г. се премества на настоящия си адрес в гр. София, район Оборище, ул. Бачо Киро 47. От създаването си и до момента предлага системен, холистичен подход, както към здравето на жената – от пубертета до менопаузата, така и към здравето на мъжа.

ДКЦ „Асцендент” ООД (като правоприемник на ЦПМСЗ „Свети Георги” ) от 15 години участва активно в организацията, координацията и/или провеждането на повече от 100 клинични проучвания в I, II,III и IV фаза с основни области – ендокринология, гинекология, кардиология, белодробни заболявания, дерматология и други.

ДКЦ Асцендент разполага с:

  • два лекарски кабинета за провеждане на клинични изследвания, оборудвани с компютри с достъп до интернет, факс и копирна машина
  • отделение за краткосрочен престой за изследване на бионаличност/биоеквивалентност, разположено на самостоятелен етаж с 10 легла в 3 стаи за доброволци/пациенти, с манипулационна и необходимата апаратура за провеждане на проучвания и за съхраняване на биологични материали и документация – възможност за хоспитализиране до 48 часа, както и със система за повикване на помощ до всяко легло. Отделението разполага с необходимото оборудване за оказване на спешна животоспасяваща медицинска помощ, както и с персонал за оказването ѝ. Отделението работи ефективно от 2009 г., като до момента са проведени 16 клинични изпитвания за бионаличност/ биоеквивалентност при здрави доброволци. Екипът се състои от един клиничен фармаколог, един лекар специалист по вътрешни болести и един специализиращ акушерство и гинекология лекар; 11 медицински сестри и двама лаборанти. Натрупан е значителен опит в провеждането на клинични изпитвания с инхалаторни лекарствени продукти, лекарствени форми за локално прилагане, перорални лекарствени средства и други.
  • Допълнителен фактор, осигуряващ ефективност в клиничните проучвания, е отработеният механизъм за набиране на пациенти, подходящи за съответното клинично изпитване – наличие на база данни в Асцендент, офериране на безплатни изследвания и прегледи, ежемесечни промоции и други.

Доказателства за изключително големия опит и отлично качество в работата на ДКЦ Асцендент в областта на клиничните изпитвания са и:

  • множеството проведени мониторинги от възложители на клинични изпитвания и одити от длъжностни лица на държавите – членки на Европейския съюз и определени от Европейската агенция по лекарствата, доказвали , че клиничните проучвания се осъществяват съобразно Добрата Клинична Практика и при спазване на регулаторните стандарти, както и осигуряващи запазване правата и безопасността на участниците в изследванията
  • инспекцията от регулаторния орган – ИАЛ – отчетен положителен резултат за качество без установяване на нарушения и критични забележки
  • дългогодишното партньорство със „Синексус България” ЕООД, „Милрей” ЕООД и много други ДИО
  • фактът, че възложители на клиничните проучвания в ДКЦ Асцендент са водещи фармацевтични компании: Glaxo Smith Kline, Merck, Boehringen Ingelheime и други.

В ДКЦ Асцендент е учредена Комисия по етика през 2008 г, провела множество заседания по утвърдени стандартни оперативни процедури от ИАЛ.
Осъществена е инспекция от регулаторните власти през април 2012г. , като Комисията получава много добра оценка за работата си.

Клиничните проучвания в ДКЦ Асцендент се осъществяват съобразно Добрата Клинична Практика с основни цели – защита на правата, безопасността и здравето на участниците в изпитването в съответствие с принципите, залегнали в Декларацията от Хелзинки, както и обезпечаване на научната стойност и възпроизводимост на данните от клиничното изпитване.

През 2008 г. центърът получава от МЗ отлична акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност.

Благодарение на екипа от висококвалифицирани кадри от различни медицински специалности ДКЦ Асцендент предоставя изключителното удобството за пациента – възможност за комплексно консултиране от различни специалисти, заедно с необходимия пълен набор от изследвания.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния