Home / Къде да се изследвам / МБАЛ Надежда

МБАЛ Надежда

02 441 79 70, 0882 193 970
www.nadezhda.bg

Logo_nazhda

За нуждите на своите пациентки МБАЛ Надежда вече предлага digene HPV теста за определяне на риск от рак на шийката на матката.

Неразделна част от превенцията на рака на маточната шийка са ДНК тестовете, доказващи инфекции с причинителя на това заболяване – човешкия папиломен вирус (HPV). HPV инфекциите се срещат изключително често, но причиняват рак при едва 1-5% от случаите. Поради това е много важно за един HPV тест да разграничава ясно между безопасните HPV инфекции и тези, които крият реален риск за здравето на пациента.

Digene HPV тестът е един от малкото тестове на пазара, одобрени както от Американската, така и от Европейската агенция по лекарствата. Той открива 13-те най-широко разпространени високо рискови HPV типа и е клинично валидиран в проучвания, включващи над 1 милион жени, което гарантира достоверността на неговия резултат.

За разлика от повечето тестове на пазара, digene HPV тестът дава обективна оценка за риска от развитие на рак, изключвайки мнозинството от безобидните преходни HPV инфекции. По този начин digene тестът позволява да се обърне внимание на жените, при които има реален риск от злокачествено заболяване.

Редица проучвания сочат, че при отрицателен digene тест и нормална цитонамазка е безопасно двете изследвания да бъдат повторени отново след 3 – 5 години.

Попитайте Вашия лекар за digene. Изберете теста, не риска.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния