Home / Къде да се изследвам / МБАЛ Доверие

МБАЛ Доверие

тел. 02/4036100
www.mbal.doverie.bg

DoverieMK

Изберете превенцията, не риска

МБАЛ Доверие вече предлага високо-ефективния digene HPV тест за определяне на риск от рак на шийката на матката

В отделението по гинекология на МБАЛ „Доверие” се диагностицират и лекуват заболявания на женската полова система – извършват се всички видове операции на маточната шийка, отстраняване на миомни възли със запазване на маточното тяло, отстраняване на яйчникови кисти със запазване на яйчника, както и превенция от рак на маточната шийка.

В световен мащаб се прилагат два основни похвата за ранно откриване на предракови и ракови увреждания в маточната шийка – цитонамазката и HPV тестът. Последният се отличава със значителна ефективност, поради което успява да открие множество лезии, пропуснати при цитонамазката поради присъщите за нея неточности при вземането на пробата, обработката на материала или интерпретацията. Прилагането на комбинация от двата метода може да открие близо 100% от случаите на тежки предракови и ракови увреждания.

Поради тази причина МБАЛ Доверие вече предлага digene HPV теста на своите пациентки. За разлика от повечето алтернативи на пазара, той дава обективна оценка за риска от развитие на рак, изключвайки мнозинството от безобидните преходни HPV инфекции. Основан е на технология, която дава прецизна оценка за риска от развитие на рак на базата на полуколичествен тест за 13-те най-често срещани високо рискови HPV типа. Методиката е известна като Hybrid Capture 2 и използва вътрешен количествен стандарт (5000 копия/мл.), спрямо който се оценява резултатът на всяка отделна пациентска проба. Тестът дава резултат обозначен като „висок риск“ при наличие в пробата на HPV ДНК на някой от 13 изследваните типа в количество над стандартa. Този резултат има нужда от по-внимателно проследяване на пациентката с цел доизясняване на нейното състояние. При HPV ДНК в пробата с концентрация под граничната, резултатът от теста показва „нисък риск“ от развитие на рак.

Попитайте Вашия лекар за digene HPV теста. Изберете превенцията, не риска.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния