Home / Какво е човешки папиломен вирус / Високо и нискорискови HPV типове

Високо и нискорискови HPV типове

Съществуват повече от 150 типа HPV. Обикновено те не причиняват проблеми. И все пак, когато това се случи, най-често срещаният ефект са обикновените брадавици – като тези, които се срещат по ръцете и краката.

Около 30 типа HPV се разпространяват при генитален контакт. Всеки от тях получава „име” под формата на номер, по реда на тяхното откриване. Освен това, те се разделят на две групи:

Нискорискови типове HPV

Има близо 12 типа HPV, които се означават като „нискорискови”, тъй като за тях не е установено, че причиняват рак на маточната шийка. Въпреки това, те могат да предизвикат образуването на генитални брадавици или съвсем незначителни изменения на клетките в маточната шийка. Тези нискорискови типове HPV са известни под номерата 6, 11, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 61, 72, 73 и 81. Типове 6 и 11, които са асоциирани с около близо 90 % от случаите на генитални брадавици – са най-често срещаните.

Високорискови типове HPV

Съществуват повече от дузина „високорискови“ типове HPV, които могат да предизвикат изменения в клетките на шийката. Тези изменения могат постепенно да преминат в рак на маточната шийка, ако не се отстранят навреме. 13-те най-важни високорискови HPV типа са известни под номерата 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68. Типове 16 и 18 са най-опасни, тъй като причиняват около 70 % от случаите на рак на маточната шийка. В едно свое проучване Американският национален раков институт (ANCI) установява, че близо 10 % от жените с HPV тип 16 или 18 развиват тежки предракови увреждания на шийката (CIN 3) в рамките на 3 години (съпоставено с едва 4 % от жените с друг тип HPV), а за период от 10 години, този процент е 20 % (съпоставено със 7 %).

От кои типове HPV защитава ваксината

HPV ваксините (в държавите, в които са разрешени за употреба) са разработени така, че да предпазват срещу HPV типовете 16 и 18, които предизвикват близо 70 % от случаите на рак на маточната шийка. Една от ваксините защитава и срещу два от най-често срещаните типове, причиняващи генитални брадавици – 6 и 11.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния