Home / Новини и анализи / HPV – ваксинация или тест: трябва ли да избираме?

HPV – ваксинация или тест: трябва ли да избираме?

Според Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, при жените на възраст 15-44 години в Европейския съюз (ЕС) ракът на маточната шийка е вторият най-често срещан рак след този на гърдата. Всяка година в ЕС има около 33 000 случая на рак на маточната шийка и 15 000 смъртни случая. Основната причина за заболяването е персистираща инфекция на гениталния тракт от някои специфични видове човешки папиломен вирус (Human Papilloma Virus, HPV). Според различни изследвания в 90 % от случаите на рак на шийката на матката е откриван HPV.

Съществуват ваксини за предотвратяване на инфектирането с тези видове HPV, които най-често причиняват рак. Въпреки доказаната им ефективност, ваксините не са приложими за всекиго и не покриват целия спектър от патогенни вирусни щамове. Редовното извършване на цитонамазка и HPV тест дори и при жени с поставена ваксина, остават „златен стандарт“ в борбата срещу рака на шийката на матката. В страните, където се прилага този подход, а именно – комбинация от ваксинация за подходящата група от индивиди и редовен скрининг, е установено значително намаляване на заболеваемостта и смъртните случаи от тази болест.

HPV – що е то?

Човешкият папиломен вирус (Human Papilloma Virus, HPV) се смята за един от най-честите причинители на сексуално предавани инфекции. Съществуват над 150 типа HPV, като някои от тях, наречени „високорискови“, могат да предизвикат проблеми и заболявания при мъже и жени, включително генитални брадавици и различни видове рак. При жените връзката между определени високорискови щамове и развитието на рак на маточната шийка е добре установена Към високорисковите типове HPV, които могат да доведат до развитие на рак на маточната шийка са следните: 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 и 70. HPV типове 16 и 18 причиняват приблизително 70% от рака на маточната шийка и между 75 и 80% от аналните ракови заболявания. HPV типове 6 и 11 причиняват приблизително 90% от гениталните брадавици.

HPV инфекцията е най-често срещана при сексуално активни млади жени на възраст от 18 до 30 години. Наблюдава се рязко намаляване на разпространението след 30-годишна възраст. Ракът на маточната шийка обаче е по-често срещан при жени на възраст над 35 години, което предполага инфекция в по-млада възраст и бавно прогресиране до рак впоследствие. Постоянството на инфекцията е по-често при високорисковите онкогенни типове HPV и е важен фактор, определящ развитието на рак на маточната шийка.

HPV ваксина

Основните подходи за предотвратяване на HPV инфекция включват както намаляване на рисковото поведение и провеждането на редовен преглед, цитонамазка и/или HPV тест, така и прилагането на HPV ваксина.

Ваксините могат да предотвратят инфекция с някои видове HPV, включително тези от тях, свързани с рак, както и такива, причиняващи анални и генитални брадавици.

След одобрение от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) на територията на ЕС е разреша употребата на три ваксини срещу HPV, които предотвратяват инфектирането с основните високорискови типове:

  • Бивалентна – предвазва от инфекция с HPV 16 и 18
  • Четиривалентна – предпазва от инфекция с HPV 6, 11, 16 и 18
  • Деветвалентна – предпазва от инфекция с HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58

Всички лицензирани ваксини осигуряват защита срещу състояния, причинени от HPV типове 16 и 18 и е показано, че предпазват развитието на повече от 90% от предракови лезии, свързани с тези два вида вируси. Деветвалентната ваксина допълнително предотвратява над 90% от предракови лезии, свързани с HPV 31, 33, 45, 52 и 58 вида.

Към настоящия момент основната целева група за имунизация са момичета, които все още не водят полов живот (възрастова група 9 – 13 години). При жените в по-висока възраст (сексуално активни) се очаква по-ниска ефикасност на HPV ваксините. Тази възрастова група остава на втори план при въвеждане на имунизацията, но в много страни се предлага т.н. догонваща имунизация (catch-up) при младите жени до 25-годишна възраст.

Крайната цел на HPV ваксинацията е да се предотврати развитието на инвазивен рак на маточната шийка чрез предотвратяване на инфекция с основни онкогенни типове HPV. Това са профилактични ваксини, те нямат терапевтичен ефект върху вече настъпила инфекция или заболяване.

Едно от последните проучвания по този въпрос оценява именно тази взаимовръзка на популационно ниво, като се имат предвид различни променливи. В проучването определен брой жени, отговарящ на предварително зададен профил, са разпределени в две групи – в едната са включени неваксинирани индивиди, а в другата – ваксинирани, като е проследено състоянието им в продължение на няколко години с цел установяване развитието на рак на шийката на матката. И в двете групи в рамките на периода на проследяване има жени, заболели от рак на маточната шийка, като броят им е значително по-висок в групата от жени, при които не е поставена четиривалентната ваксина. В това проучване е установено, че освен че е ефективна срещу HPV инфекция и генитални брадавици, четиривалентната ваксинация срещу HPV е свързана със значително намаляване на риска от инвазивен рак на маточната шийка, което е крайната цел на HPV имунизационните програми.

Въпреки обещаващите резултати и наблюдения от реалната практика, ваксините срещу HPV не осигуряват 100 % защита срещу рак на шийката на матката, а ваксинацията не може да замести редовния скрининг за този вид раково заболяване.

HPV скрининг и HPV тест

HPV ваксинацията не е заместител на рутинния преглед на маточната шийка. Никоя ваксина не е 100% ефективна и прилаганите в момента варианти не осигуряват защита срещу всеки тип HPV или срещу HPV инфекции, налични по време на ваксинацията. Именно поради тази причина рутинният преглед и извършване на  цервикален скрининг ( цитонамазка) остава изключително важен и трябва да се следват препоръките за извършването му във всяка държава.

Скринингът и съответно ранното откриване и лечение на предракови лезии може да предотврати прогресирането до рак на маточната шийка. Идентифицирането на предракови лезии се извършва предимно чрез цитологичен скрининг на цервикални клетки (клетки на маточната шийка) –(Pap тест). Клетъчните аномалии обаче могат да бъдат пропуснати или да не са достатъчно отчетливи и част от пациентите. На този факт се дължат и някои ограничения на класическата цитонамазка, като например 8% проби, неподходящи за изследване, фалшиво отрицателни резултати в между 20 и 30% от случаите или пък фалшиво положителни резултати. Поради тази причина, като допълнение към цитологията са въведени чувствителни и специфични молекулярни техники, които откриват HPV ДНК и разграничават високорисковите HPV типове от типовете HPV с нисък риск – това е т. нар HPV ДНК тест. По-ранното откриване на високорискови типове HPV може да подобри диагностицирането, лечението и проследяването при заразени пациенти. Понастоящем най-ясната роля за HPV ДНК теста е да се подобри диагностичната точност и да се ограничи ненужната колпоскопия при пациенти с гранични или леко анормални резултати от цитологични тестове. Многократно е доказано, че приложението на HPV теста съвместно с цитонамазката е по-ефективенo за идентифициране на жените с висок риск от развитие на цервикален рак, отколкото самостоятелно прилаганата цитонамазка. Препоръчва се приложението на този подход и при жени над 30-годишна възраст, на които е поставена HPV ваксина, поради ограниченията, свързани със самата ваксина. За жените под 30 години, при които честотата на HPV инфекциите е висока, но имунната система ги елиминира сравнително бързо, препоръката е извършване на HPV тест, само в случаите на неясен или граничен резултат от направена цитонамазка.

Взимането на проба за извършване на Pap тест (цитонамазка ) и на HPV тест се извършва по идентичен начин. Здравният специалист използва специален инструмент, за да вземат клетките, необходими за изследването, т. е. няма допълнителни процедури и манипулации, отежняващи пътя на пациента.

HPV тестът търси цервикална инфекция от високорискови типове HPV, които са по-склонни да причинят предракови заболявания и рак на шийката на матката. Тестът може да се направи самостоятелно или едновременно с Pap теста (в този случай е наречен съвместен тест – co-test), за да се определи рискът от развитие на рак на маточната шийка. Американското общество за борба с рака (American Cancer Society) препоръчва първичен HPV тест (извършва се самостоятелно), като предпочитан начин за скрининг на рак на маточната шийка или предракови заболявания при лица на възраст между 25 и 65 години. Има HPV тестове, одобрени от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (Food and Drug Administration, FDA). През 2003 г. digene HC2 HPV DNA Test е първият одобрен от Агенцията HPV тест за детекция на високорискови HPV типове при жени над 30-годишна възраст. В сравнение с останалите налични на пазара тестове (в това число и Pap теста), по своята чувствителност digene HC2 HPV DNA Test е с най-добри показатели  за идентифициране на HPV инфекция при тежки лезии (CIN2+) и при изследване на жени на и над 30 години.

Най-важното нещо, на което трябва да се наблегне, е редовното подлагате на скринингови изследвания за рак на шийката на матката, както за ваксинирани, така и за неваксинирани жени, без значение кой тест се използва.

Препоръки

В заключение, отговорът на въпроса: „Необходим ли е скрининг за жените, на които е поставенa HPV ваксина?“, е „Да!“. Хората, получили HPV ваксина, все още се нуждаят от редовно тестване (скрининг), тъй като ваксините може да не предотвратят инфекции с всички видове HPV, причиняващи рак на маточната шийка.

Ваксинацията и скринингът (Pap и/ или HPV тест) не са алтернативни, а  взаимнодопълващи се подходи, гарантиращи висока ефективност и успеваемост в борбата срещу рака на шийката на матката и влияещи значително върху намаляването на заболеваемостта и смъртността. От друга страна, за жените, които не подлежат на HPV имунизация, скринингът е единствената възможна стратегия за намаляване на риска от заболяване на рак на шийката на матката.

Ракът на маточната шийка може да бъде предотвратен с ваксини и/ или редовни скринингови тестове:

  • Повечето инфекции с високорискови HPV типове, които водят до рак, могат да бъдат предотвратени с ваксини (за момичета и жените, подходящи за имунизация)
  • Повечето видове рак на маточната шийка могат да бъдат предотвратени чрез редовен скрининг (Pap и/ или HPV ДНК тест) – за неваксинирани жени това е единствена опция, а за ваксинирани е препоръчително.

Следва да се намери точният баланс и съчетаване между прилагането на ваксина и извършване на редовен скрининг (цитонамазка и HPV ДНК тест), като има изследвания и съответни оценки на базата на различни модели, показващи ясно най-висока профилактична ефективност за рак на шийката на матката на комбинирания подход (имунизация и скрининг). Освен това, анализът на ситуацията в различните страни показва, че точно в тези от тях, в които нямат добре организиран скрининг и заболеваемостта е с възходяща тенденция, се очаква най-голям ефект от профилактичната имунизация.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния