Home / Explanatory Dictionary / Цервикална вътреепителна неоплазия (CIN)

Цервикална вътреепителна неоплазия (CIN)

Общо понятие, използвано за описване на растежа на абнормални клетки на повърхността на цервикса. Числата от 1 до 3 (като при CIN 1 или CIN 3) се използват, за да се определи степента на абнормалните изменения, които са настъпили. CIN 1 е равностойна на лека дисплазия (абнормални клетки) и често отшумява от само себе си без лечение. CIN 2 или 3 са равностойни на средна до тежка дисплазия (предраково състояние, което изисква лечение).