Сонда

Едноверижен фрагмент от ДНК/РНК, който се използва да детекция на ДНК/РНК с нуклеотидна секвенция, която е комплементарна на тази на сондата.