Home / Explanatory Dictionary / Рисков фактор

Рисков фактор

Нещо, което увеличава шанса от развитие на дадено заболяване. Например, в случая на рак на маточната шийка, при жена с персистираща HPV инфекция е налице по-висок риск от развитие на рак на маточната шийка, ако пуши.