Home / Explanatory Dictionary / Рефлексно HPV тестване

Рефлексно HPV тестване

HPV тест, който се извършва върху проба от цервикални клетки, след установяване на неясен резултат от Pap тест (наричан още ASC-US Pap).