Home / Explanatory Dictionary / Патолог

Патолог

Лекар, който диагностицира заболявания чрез изследване на тъкани и клетки под микроскоп.