Home / Explanatory Dictionary / Маточна шийка

Маточна шийка

Долният, цилиндричен край на матката, който се свързва с влагалището. Кликнете тук за, да видите илюстрацията.