Home / Explanatory Dictionary / Луминометър

Луминометър

Апарат, който измерва интензитет на светлината, излъчвана при луминесценция.