Лизис

Разграждане на сложна биологична проба (най-често клетки) на съставните й части, в следствие на механичен, химически или температурен стрес.