LEEP

Съкращение за електрохирургично изрязване с примка. Фина метална примка, през която протича електричен ток, се използва за отстраняване на абнормална тъкан. Може да се извършва амбулаторно, с локална анестезия.