Home / Explanatory Dictionary / Криохирургия

Криохирургия

Лечение за разрушаване на абнормална тъкан на шийката на матката с помощта на инструмент, който замразява прицелните клетки.