FDA

Администрацията по храните и лекарствата (FDA) е агенция към Департамента по здравеопазване и хуманни услуги на САЩ, която регламентира изследването на лекарства, изделия и тестове и разрешава продажбата на нови медицински продукти, на базата на доказателства я техните безопасност и ефикасност.