Home / Explanatory Dictionary / Фалшиво положителен резултат

Фалшиво положителен резултат

Резултат от тест, който изглежда абнормален, но в действителност е нормален. В случая на Pap тест, това се получава, когато изследваните в лабораторията цервикални клетки погрешно се определят като абнормални, което води след себе си до необходимост от допълнителни тестове и излишно безпокойство.