Home / Explanatory Dictionary / Фалшиво отрицателен резултат

Фалшиво отрицателен резултат

Резултат от изследване, който изглежда нормален, но в действителност не е. В случая на Pap тест, това се случва, когато изследваните в лабораторията цервикални клетки се определят погрешно като здрави, което позволява на измененията да се развиват безконтролно.