Home / Explanatory Dictionary / ДНК:РНК хибрид

ДНК:РНК хибрид

Двойно верижна молекула, съставена от една ДНК и една РНК верига, чиито секвенции са комплементарни.