Home / Explanatory Dictionary / Дисплазия

Дисплазия

Абнормални клетки на шийката, които в умерени до тежки случаи могат да прогресират до рак, ако не се лекуват.