Home / Explanatory Dictionary / Денатурация

Денатурация

Загуба на пространствената структура на сложна биологична молекула под въздействието на външен стресов фактор (напр. излагане на химикали, радиация или висока температура). В контекста на ДНК, представлява разделянето на двойно верижната молекула на ДНК (двойна спирала) на две единични ДНК вериги.