Home / Explanatory Dictionary / Антитяло

Антитяло

Белтъчна молекула от семейството на имуноглобулините, която разпознава и се свързва специфично с точно определен участък от друга  молекула, наречен антиген.