Home / Explanatory Dictionary / Алкална фосфатаза

Алкална фосфатаза

Ензим, който премахва фосфатни остатъци от различни биологични молекули, носещи последните. Определението „алкална“ идва от това, че ензимът проявява оптимална активност в алкална (с високо pH) среда.