Речник

hpv-dictionary

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
FDA -  Администрацията по храните и лекарствата (FDA) е агенция към Департамента по здравеопазване и хуманни услуги на САЩ, която регламентира изследването на лекарства, изделия и тестове и разрешава продажбата на нови медицински продукти, на базата на доказателства я техните безопасност и ефикасност.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния