Речник

hpv-dictionary

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
CE-маркировка -  CE-маркировката е задължителна европейска маркировка за определена група продукти (като молекулярно диагностичните тестове), която показва съответствие с основните изисквания за здравеопазване и безопасност, включени в европейски директиви. За да се използва CE-маркировка върху даден продукт, трябва да са налице документални доказателства за съответствието с приложимите изисквания.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния