Речник

hpv-dictionary

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Цервикална вътреепителна неоплазия (CIN) -  Общо понятие, използвано за описване на растежа на абнормални клетки на повърхността на цервикса. Числата от 1 до 3 (като при CIN 1 или CIN 3) се използват, за да се определи степента на абнормалните изменения, които са настъпили. CIN 1 е равностойна на лека дисплазия (абнормални клетки) и често отшумява от само себе си без лечение. CIN 2 или 3 са равностойни на средна до тежка дисплазия (предраково състояние, което изисква лечение).
Цитология -  Медицинското наименование за Pap тест (цитонамазка).

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния