Речник

hpv-dictionary

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Сонда -  Едноверижен фрагмент от ДНК/РНК, който се използва да детекция на ДНК/РНК с нуклеотидна секвенция, която е комплементарна на тази на сондата.
- Synonyms: сондата
Субстрат -  Молекула, която се разпознава от даден ензим и служи като обект на неговото каталитично действие. В повечето случаи субстратът бива разграден до съставните си части или съединен с друг субстрат, за да формира по-сложна молекула.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния