Речник

hpv-dictionary

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Денатурация -  Загуба на пространствената структура на сложна биологична молекула под въздействието на външен стресов фактор (напр. излагане на химикали, радиация или висока температура). В контекста на ДНК, представлява разделянето на двойно верижната молекула на ДНК (двойна спирала) на две единични ДНК вериги.
Дисплазия -  Абнормални клетки на шийката, които в умерени до тежки случаи могат да прогресират до рак, ако не се лекуват.
ДНК:РНК хибрид -  Двойно верижна молекула, съставена от една ДНК и една РНК верига, чиито секвенции са комплементарни.
- Synonyms: ДНК:РНК хибриди

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния