Home / Новини и анализи / ДНК проследяване за HPV след лечение на тежки увреждания на маточната шийка

ДНК проследяване за HPV след лечение на тежки увреждания на маточната шийка

През последните две десетилетия стана ясно, че високорисковите типове HPV са основната причина за развитието на рак на маточната шийка. ДНК тестовете, откриващи високорискови типове, показват отлични резултати в редица клинични проучвания, в които се проследява ефективността на консервативната терапия.
Група изследователи правят преглед на данните от проучвания, свързани с ефективността на ДНК HPV тестовете спрямо цитонамазката след лечение на високостепенни цервикални лезии, аденокарцином in situ и инвазивен рак.

Резултатите показват, че ДНК HPV тестовете са значително по-чувствителни (95%) в сравнение с цитонамазката (70%) при откриване на промени в шийката след лечение на високостепенни цервикални лезии. Освен това, данните сочат, че ДНК HPV тестът е изключително подходящ за проследяване на пациентки, лекувани консервативно за аденокарцином in situ. При първо изследване чувствителността на комбинацията от двата теста (HPV и Pap) е около 90%, като при второ изследване тя е близо 100%.

Основната причина за прилагането на консервативна терапия при пациентки с микроинвазивен карцином, е запазване на фертилитета на жените и е от изключителна важност изготвяне на стратегия, която да осигури ранно откриване на остатъчни или прогресиращи заболявания причинени от HPV при пациентки преминали терапията.

Отличната чувствителност, високата им негативна предиктивна стойност, както и оптималната възпроизводимост на ДНК HPV тестовете предоставят на клиницистите един изключително мощен инструмент за ранно откриване и проследяване на пациентки след лечение на тежки увреждания на маточната шийка.

Виждаме, че ви е интересно

Бъдете отговорни! Споделете тази публикация, за да помогнете на приятелка.

Споделяния