Home / Articles Posted by digene HPV Test

All posts by digene HPV Test

HPV – ваксинация или тест: трябва ли да избираме?

Стресът и депресията имат особено значение при жени с HPV инфекция, тъй като могат да са причина за по-дългото действие на вируса в клетките, което да попречи на неговото изчистване и да доведе до рак.

Стресът и връзката му с HPV инфекциите

Стресът и депресията имат особено значение при жени с HPV инфекция, тъй като могат да са причина за по-дългото действие на вируса в клетките, което да попречи на неговото изчистване и да доведе до рак.

Възпалителните чревни заболявания при жените увеличават риска от развитие на рак на маточната шийка

Установява се, че пациенти с болестта на Крон имат по-висок риск от развитие на дисплазии и то в по-ранна възраст. Жени лекувани с азат приорин също са с повишен риск.

Течна цитология или HPV тест – нови данни от датско проучване

Проведено в Дания проучване анализира ефективността на HPV тестовете и течно базираната цитология (ТБЦ) като първичен скрининг за рак на шийката на матката. В него участват 5034 жени, като близо 2900 от тях са на възраст между 30 и 65 години. При жените в тази група, освен цитномазката се провежда и HPV тест. Четири различни...

Защо жените имат притеснения относно методите за скрининг на HPV

Наскоро проведено проучване разглежда нагласата и поведението на повече от 2000 жени относно скрининговия интервал и методите, които се използват за превенция на рак на шийката на матката. Според резултатите комбинацията от цитонамазка и HPV тест се приема по-добре сред гинеколозите, отколкото използването само на един от тях.

Скрининг за рак на шийката на матката – осмисляне на препоръките

Внесено е предложение сред световните и националните специалисти за промяна на скрининговия модел, както и удължаване интервала между изследванията. Множество изследвания демонстрират, че HPV тестът е по-ефективен от течно-базираната цитонамазка, поради което редица развити държави го използват като самостоятелен метод за профилактика.

Милиони жени продължават да не се изследват за рак на шийката на матката

Според доклад на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в Америка, от края на 2014 година, 8 милиона жени не са се изследвали за рак на шийката. Профилактиката е изключително важна за своевременното откриване на ракови и предракови промени в шийката при жени, които нямат оплаквания и видими симптоми.

Цитонамазка или HPV тест? Белгийският опит

Наскоро проведено проучване в Белгия разглежда основните методи за профилактика на рак на шийката на матката – цитонамазката и ДНК HPV теста. Експертите поставят акцента на три основни въпроса: Кой от двата метода е по-подходящ за ограничаване на смъртността асоциирана с този вид рак? Кой от тестовете би спомогнал да за редуциране разходите за превенция…

1 2 3 6