Home / Explanatory Dictionary / Предракови

Предракови

Клетки или тъкан, които все още не са ракови, но могат да се развият в такива, ако не се лекуват.