Home / Explanatory Dictionary / CE-маркировка

CE-маркировка

CE-маркировката е задължителна европейска маркировка за определена група продукти (като молекулярно диагностичните тестове), която показва съответствие с основните изисквания за здравеопазване и безопасност, включени в европейски директиви. За да се използва CE-маркировка върху даден продукт, трябва да са налице документални доказателства за съответствието с приложимите изисквания.