Home / Explanatory Dictionary / Биопсия

Биопсия

Вземане на проба от тъкан, която след това се изследва под микроскоп, за да се потвърди дали има абнормални клетки, включително ракови, и дали се налага лечение.